Esineb olukordi, kus juhatus ei soovi edastada dokumente, mis on vajalikud revideerimiseks. Sellisel juhul võib aidata taotlus kohtule teabenõude esitamiseks juhatusele. Teabenõudele (teabe sisule) on kindlad nõuded. Kuid teabenõude abil saadavad dokumendid võivad ikkagi olla piisavad revisjoni teostamiseks. Korteriühistute puhul reguleerib teabenõuet seaduse pg 45, mis toob välja järgnevat:

Korteriomaniku õigus saada teavet
(1) Korteriomanikul on õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega.

MTÜ Revidendi poolt kohtule teabenõude esitamiseks taotluse esitamine tasu on 150 eurot.