Erinevat laadi ekspertiiside tegemiseks vajavad kohtud tunnustatud eksperte. Ekspertide ledmiseks ja nende vahel valiku tegemiseks on koondatud eksperdid vastavatesse nimekirjadesse. Suur osa ekspertiise tehakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) poolt. Ekspertiise, mida EKEI ei teosta, teostavad eraeksperdid. Ka eraekspertide nimekirja peetakse siiski ekspertiisiasutuse EKEI poolt (www.ekei.ee).

MTÜ Revidenti esindaja on kantud nimekirja kui riiklikult tunnustatud finantsekespert (eraekspert) ja omab õigust teostada kohtutele finantsalaseid ekspertiise.

Küsimused: info@revident.ee
Margus Randma,
juhatuse liige