1).               Pangaväljavõtteid aruandeperioodi kohta;
2).               Laenulepinguid (ja –graafikud), kui ühistu on laenu võtnud; 
3).         Kassaraamat (kassa konto väljavõte);
4).               Müügireskontro 31.12.XX seisuga. Lisaks palun ühte korteriomanikule esitatud majandamiskulude arvet - soovitavalt sellist, millel oleks peal ka viivis võlgnevuse eest (kui majas on ka äripindasid, siis lisaks palume ühte äripinnale esitatud majandamiskulude arvet);
5).               Korteriomandite omanike andmed: www.rik.ee – e-Kinnistusraamat – Uus e-kinnistusraamat – Seotud kinnistud – Logi sisse – otsingusse sisestada KÜ maja aadress ja märkida linnuke lahtrisse „õigustatud isik“ – Salvesta (CSV-formaadis - kindlasti seda täpselt järgida!). Mitme maja puhul korrata seda protsessi. 
6).               Kui juhatus on palgaline, siis vastavaid töölepinguid, majandusaastakavasid või üldkoosoleku protokolle, millega on töötasu suurus määratud;
7).               Põhikiri;
8).               Detsembri kuu kulude jagamise tabel ja vastav üldkoosoleku otsus, millega on kokku lepitud vastav kulude jaotamise metoodika (nt. ka Kodukord);
9).               Hankijate reskontro 31.12.XX seisuga; 
10).           Suuremad 2022, detsembri (esitatud jaanuaris, 2022) hankijate kuluarved;
11).           Kõik 2022. aasta detsembri müügiarved (elanikele) ühe failina (jaanuaris, 2023 esitatud); 
12).           Kõik aruandeaasta juhatuse ja üldkoosoleku protokollid (s.h ka otsustusvõimetuks osutunud üldkoosolekute protokollid) koos osavõtjate nimekirjadega;
13).           Üldkoosolekule kutsumise teade, mis riputati ühistu teadetetahvlile või mis saadeti e-mailitsi liikmetele (kui koosolekule kutsumise teade esitati liikmele meilitsi, siis palun edastada vastav e-mail).
14).           Kõik suuremad arved/aktid, mis seotud maja renoveerimistöödega aruandeaastal; 
15).               Raamatupidamise sise-eeskirjad olemasolul;
16).           Käibeandmik, bilanss või pearaamat aruandeaasta kohta;
17).           Maksuameti saldopäring 31.12.2022 (tekkepõhise perioodi järgi) ja 10.02 TSD; 
18).           Remondifondi konto väljavõte (mis annab selge ülevaate fondi laekumistest ja kulutustest); 
19).           Ühistu ja haldusfirma (kui on haldusfirma) vaheline haldusleping;
20).           Majandusaasta aruanne; 
21).           Kehtiv kindlustuspoliis; 
22).           Kui on palgalisi töötajaid, siis puhkusearvestuse analüütika; 
23).             Eelmise revidendi revisjoniaruanne;
24).       Majandusaastakava.