Kuidas kujuneb revisjoniteenuse hind? 

Revisjoniteenuse hinna aluseks on teostatavad kontrolltoimingud, mis ei olene otseselt revideeritava ühistu suurusest. Revideeritava ühistu suurus mõjutab revisjoni hinda läbi valimi suuruse - ehk suuremas ühistus on vaja teostada kontrolltoiminguid suuremale statistilisele valimile. Sellest tulenevalt on MTÜ Revident koostanud enda hinnakirja korterite arvust lähtuvalt. Allolevas tabelis on toodud revisjoniteenuse hind 1 korteri kohta sõltuvalt maja suurusest. Samuti oleneb hind sellest, millal esitatakse revideerimiseks vajalikud dokumenendid - näiteks on veebruaris revideerimine soodsam kui juunis.

Korterite arvJaanuarVeebruarMärtsAprillMaiJuuniJuuli
1 kuni 3010101010101010
31 kuni 605677777
61 kuni 905667 7 7 7
91 - 1005666777

Hindadele ei lisandu käibemaksu!
  • Miinimumhinnaks on 450 eurot (s.h ka tulundusühistutele-hooneühistutele).
  • Hindadele lisandub 19 eurot, kui MTÜ Revident tuleb ise dokumentidele järele.
  • Hinda võib mõjutada majade arv ühistus (mõnes ühistus on rohkem kui üks maja).
  • Üle 100-korteriga majadele saame pakkuda ERIHINDA!
  • Kui Maakohus on esitanud ühistule määruse revidendi puudumise kohta, siis MTÜ Revident saab anda nõusoleku revidendiks nimetamise kohta!
Näide: Kui ühistus on 70 korterit ja revisjoniks vajalikud dokumendid esitatakse märtsi kuus, siis on revisjoni hind 6 eurot x 70 = 420 eurot.