Usaldusisiku roll FIMS-menetluste teostamisel on suuresti olla nn käepikendus kohtule, aidates luua vastavaid ülevaateid ja teha järelvalvet selles osas, mida kohtumäärus on võlgnikule kohustuseks seadnud. Usaldusisiku saab määrata kohus peale seda, kui võlgnik on esitanud vastava avalduse. Usaldusisiku määramiseks peab võlgnik tasuma kohtu deposiiti vastava summa.