Revisjonijuhend – miks, millal ja kellele?

Audiitorkogu töötab välja revisjoni juhendit, et aidata ühtlustada Eestis läbi viidavate arvestusalaste revisjonide kvaliteeti ning pakkuda revidentidele metoodika-alast tuge. Audiitorkogu metodoloogiaspetsialist Angelika Ruubel selgitab, mida juhend sisaldab ja millal valmib.
http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2016/05/04/revisjonijuhend--miks-millal-ja-kellele
Eelmine
Revisjonikoolituse esitlus
Järgmine
Revisjoni juhend - Audiitorkogu

Vastused puuduvad

Email again: