Tähelepanekuid revidentide aktidest

Kevad toob küll üldjuhul rõõmu hinge, kuid korteriühistus pigem mured kaela. Jälle palub ühistu esimees revidenti, kes on ühistule revisjoni teinud juba vist viimased 10 aastat, et kas ta ka see aasta koostaks revisjoniaruande (ära). Olgu lisatud siinkohal, et tihti seejuures ei mäletatagi, kas eelmisel üldkoosolekul revident üldse valiti ja kui, siis ei mäletata, mis ajani revidendi volitused kehtivad. Mõeldakse, kas sellel on tähtsust!

Olgu, kuidas on lood revidendiga, tähtsam on töö sisu. Korteriühistu revisjon ehk audiitortegevuse seaduses professionaalsema nimetusega – arvestusalane revisjon – peaks olema palju suurema sisulise kvaliteediga kui see Eesti korteriühistutes seni valdavalt on olnud. Ehk – enam ei saa nii nagu vanasti!


Revisjonijuhend – miks, millal ja kellele?

Audiitorkogu töötab välja revisjoni juhendit, et aidata ühtlustada Eestis läbi viidavate arvestusalaste revisjonide kvaliteeti ning pakkuda revidentidele metoodika-alast tuge. Audiitorkogu metodoloogiaspetsialist Angelika Ruubel selgitab, mida juhend sisaldab ja millal valmib.

Arhiiv