Revisjonijuhend – miks, millal ja kellele?

Audiitorkogu töötab välja revisjoni juhendit, et aidata ühtlustada Eestis läbi viidavate arvestusalaste revisjonide kvaliteeti ning pakkuda revidentidele metoodika-alast tuge. Audiitorkogu metodoloogiaspetsialist Angelika Ruubel selgitab, mida juhend sisaldab ja millal valmib.

Arhiiv